Jaarverslag secretaris seizoen ’22-’23

De Algemene Ledenvergadering van 25 oktober kent als agendapunt 5 het jaarverslag van de secretaris. Via onderstaande link is het verslag in te zien.