Lid worden

Wil jij ook lid worden van vv Sleen? Wil je informatie of een keer meetrainen? Je bent altijd welkom!
Neem contact op met:

Aiko Streunding – ledenadministratie vv Sleen
E-mail: secretariaat@vvsleen.nl of 06-41465453

Aanmelden

Wil je direct lid worden? Vul je gegevens in op het aanmeldformulier. Aanmelden!

Contributie tarieven seizoen 2022-2023 vv Sleen

Spelende leden

Senioren veld€ 201
geb.jaar 2004/2005€ 155
geb.jaar 2006/2007€ 144
geb.jaar 2008/2009€ 144
geb.jaar 2010/2011€ 133
geb.jaar 2012/2013€ 122
geb.jaar 2014/2015€ 122
geb.jaar 2016/2017€ 67
Senioren veld 45+ en Walking Football€ 67
3e Jeugd-gezinslid€ 57
zaalvoetbalKNVB- kosten + huur zaal evenredig verdeeld over aantal spelers
Tarieven zijn inclusief kosten voor het kledingfonds van € 12

Niet-spelende leden

Voor alle categorieën (die geen vrijwilliger zijn)€ 45
Contributie niet-spelende vrijwilliger (verplicht KNVB-lid)€ 0

Overige categorieën

Donateur€ 20
Lid Club van 100€ 50

Doorbelasting vv Sleen (aan speler)

Gele kaarten: 1 t/m 3 en 5 t/m 7 (Senior)€ 16,20
Gele kaarten: 4 en 8 (Senior)€ 28,60
Gele kaarten: 9 en meer (Senior)€ 28,60
Rode kaart of 2x geel (Senior)€ 28,60
Gele kaarten: 1 t/m 3 en 5 t/m 7 (Jeugdspeler)€ 7,40
Gele kaarten: 4 en 8 (Jeugdspeler)€ 16,20
Gele kaarten: 9 en meer (Jeugdspeler)€ 16,20
Rode kaart of 2x geel (Jeugdspeler)€ 16,20

Inningsdata contributie seizoen 2022-2023

  • De contributie wordt geïnd omstreeks november 2022
  • Innen in deze periode geldt ook voor donateursgelden
  • Contributie van de Club van 100 gaat separaat van de verenigingscontributie
  • Deze wordt dan ook geïncasseerd door het bestuur van de club van 100.

Opzeggen (doe het tijdig)

  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni
  • Opzeggen voor 1 juni schriftelijk of per e-mail naar de ledenadministratie (leden@vvsleen.nl)
  • De opzegging is geldig na bevestiging van de ledenadministratie
  • Opzeggen na 1 juni van het lopende seizoen tot 1 oktober van het nieuwe seizoen wordt er verenigingscontributie doorbelast
  • Bij opzeggen na 1 oktober van het lopende seizoen wordt er volledige contributie doorbelast.