Lid worden

Wil jij ook lid worden van VV Sleen? Wil je informatie of een keer meetrainen? Je bent altijd welkom!
Neem contact op met:

Aiko Streunding – ledenadministratie VV Sleen
E-mail: secretariaat@vvsleen.nl of 06-41465453

Aanmelden

Wil je direct lid worden? Vul je gegevens in op het aanmeldformulier. Aanmelden!

Contributie tarieven seizoen 2020-2021 VV Sleen

Spelende leden

Senioren veld€ 201
JO-19€ 155
JO-17€ 144
JO-15€ 144
JO-13€ 133
JO-11€ 122
JO-9€ 122
JO-7€ 67
Senioren veld (7x7) 45+€ 67
3e Jeugd-gezinslid€ 57
4e gezinslid€ 0
Tarieven zijn inclusief kosten voor het kledingfonds van € 12

Niet-spelende leden

Voor alle categorieën (die geen vrijwilliger zijn)€ 45
Contributie niet-spelende vrijwilliger (verplicht KNVB-lid)€ 0

Overige categorieën

Donateur€ 20
Lid Club van 100€ 50

Doorbelasting VV Sleen (aan speler)

Gele kaarten: 1-4, 6, 8(Senior)€ 15,60
Gele kaarten: 5, 7, 9 (Senior)€ 27,50
Gele kaarten 10 en meer(Senior)€ 27,50
Rode kaart of 2x geel (Senior)€ 27,50
Gele kaarten: 1-4, 6, 8 (Jeugdspeler)€ 7,10
Gele kaarten: 5, 7, 9 (Jeugdspeler)€ 15,60
Gele kaarten 10 en meer(Jeugdspeler)€ 15,60
Rode kaart of 2x geel (Jeugdspeler)€ 15,60

Inningsdata contributie seizoen 2019-2020

  • De contributie wordt geïnd omstreeks oktober 2020
  • Innen in deze periode geldt ook voor donateursgelden
  • Contributie van de Club van 100 gaat separaat van de verenigingscontributie
  • Deze wordt dan ook geïncasseerd door het bestuur van de club van 100.

Opzeggen (doe het tijdig)

  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni
  • Opzeggen voor 1 juli schriftelijk of per e-mail naar de ledenadministratie (leden@vvsleen.nl)
  • De opzegging is geldig na bevestiging van de ledenadministratie
  • Opzeggen na 1 juli van het lopende seizoen tot 1 oktober van het nieuwe seizoen wordt er verenigingscontributie doorbelast
  • Bij opzeggen na 1 oktober van het lopende seizoen wordt er volledige contributie doorbelast.