Informatie betreffende jeugdtrainingen

Herstart training jeugd vv Sleen

Na overleg met de trainers heeft de jeugdcommissie besloten om vanaf maandag 4 mei geleidelijk aan te gaan beginnen met het geven van trainingen. De jeugdafdeling start eerst één keer per week met de jongste groepen (JO7 t/m JO12) en vanuit die ervaringen wordt het mogelijkerwijs uitgebouwd naar 2 x in de week en het toevoegen van de oudste jeugdgroepen. In samenwerking met het bestuur heeft de jeugdafdeling een protocol opgesteld waar spelers/speelsters, trainers/leiders en ouders/verzorgers zich aan dienen te houden:   Protocol corona training

Onze georganiseerde trainingsactiviteiten zijn inmiddels aangemeld bij de gemeente Coevorden en we dienen ons strikt te houden aan de regels die zijn opgesteld in het protocol over buitensportactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Op de momenten dat er wordt getraind, is er altijd iemand vanuit de jeugdcommissie herkenbaar aanwezig om de trainingssessies in goede banen te leiden en, indien nodig, mensen aan te spreken op hun gedrag. Het meedoen aan de trainingsactiviteiten gebeurt op eigen risico en er geldt geen verplichting tot deelname aan een activiteit. Ook de Keepersschool Noord heeft aangegeven de trainingen aan onze keepers weer op te willen gaan pakken en hun activiteiten vallen onder het door ons opgesteld protocol.
Niet al onze velden mogen gebruikt worden. Wij willen zoveel mogelijk het trainingsveld en veld 2 ontzien, omdat men daar inmiddels is gestart met de onderhoudswerkzaamheden. Veld 3 zal de basislocatie zijn, waarop onze activiteiten plaats gaan vinden. Het verzamelen voor een training gebeurt gefaseerd bij het grote toegangshek bij het trainingsveld. Vanuit die verzamelplek wordt de groep door hun eigen trainer meegenomen naar veld 3. Na afloop van een training gaat de groep met de eigen trainer via het voetpad terug naar de fiets of de parkeerplaats van de sporthal. Kleedkamers en kantine blijven gesloten.
Trainers en leiders staan te popelen om weer te beginnen met hun trainingsactiviteiten en van menig ouder/verzorger hebben we inmiddels ook al vernomen dat hun zoon/dochter niets anders wil dan weer lekker te gaan trainen bij de vv Sleen. Als bestuur en jeugdcommissie zijn we zeer blij dat we toch nog in staat zijn om dit seizoen een paar weken trainingsactiviteiten aan te kunnen bieden. Indien we met allen ons gezond verstand gebruiken, werken we met elkaar aan een nog ruimere versoepeling van de corona-aanpak.
We willen de training gaan verzorgen volgens onderstaand schema:
Maandag: 18.15 uur: JO9                       Woensdag: 18.00 uur: keepersschool
18.30 uur: JO11-1                                   18.15 uur: JO7
18.45 uur: JO12                                      18.30 uur: JO11-2

Ouders/verzorgers, trainers en/of spelers kunnen via onderstaande link vanuit de KNVB meer informatie verkrijgen over hoe om te gaan met groepsactiviteiten in corona-tijd:

https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59901/coronaprotocol-voor-verenigingen-met-jeugdactiviteiten

 

Lidmaatschap vv Sleen

De maand mei is voor het bestuur, de jeugdcommissie en de TC van de vv Sleen de maand waarin men zich intensief bezighoudt met de indeling van de teams voor het komend seizoen. Om tot een zo goed mogelijke indeling te komen, is het van groot belang om te weten welke personen er in het seizoen ’20-’21 trainen en voetballen bij de vv Sleen. Wij gaan er van uit dat elk lid, zeer zeker na de afgelopen maanden waarin er weinig gevoetbald is, zijn of haar voetbalactiviteiten bij de vv Sleen voort wil zetten. Mocht je, om wat voor reden dan ook, toch je lidmaatschap willen beëindigen dan willen we dat graag voor 31 mei weten. Bij het opzeggen van je lidmaatschap graag even een mailbericht naar secretariaat@vvsleen.nl

Aangezien het verenigingsjaar van 1 juli t/m 30 juni loopt is het zaak om de opzeggingstermijn van de vereniging goed in de gaten te houden. Bij opzegging na 1 juli zal er verenigingscontributie worden doorberekend en bij het opzeggen na 1 oktober zal de volledige contributie betaald moeten worden. (zie ook in het hoofdmenu van deze website bij club- lid worden)

Voortgang aanleg sport- en speelterrein bij VV Sleen ( Update 1)

Zoals we al eerder berichten zal ons hoofdveld een grondige renovatie ondergaan: de grasmat en onderliggende bodemlaag zal worden verwijderd en ervoor in de plaats komt een duurzame lavalaag waarop de graszode zich makkelijker kan vestigen en ook langer in goede staat blijft. Rondom het veld zullen masten verschijnen met ledverlichting. Vandaag 28 april is men met de grasmat begonnen. Ook aan ons gezamenlijk speelterrein wordt gewerkt voor een mooi eindresultaat.  Binnenkort volgt er weer een nieuwe update.

 

 

Vanuit het bestuur: info omtrent hervatten van de (jeugd)training


Deze week heeft het kabinet een versoepeling van de regels rondom het omgaan met het corona-virus bekend gemaakt. Voor liefhebbers van de voetbalsport komt er geleidelijk aan de mogelijkheid om weer te gaan trainen, hetzij onder strikte voorwaarden. Het mag duidelijk zijn dat de herstart van de (jeugd)training niet zo maar even kan gaan plaatsvinden, zoals we gewend zijn aan het begin van het seizoen of na een winterstop. Er zal uiterst zorgvuldig gekeken moeten worden naar de rol van de trainers, de spelers en de ouders/verzorgers en daar is de jeugdcommissie en de mensen van de Keepersschool Noord i.s.m. het bestuur op dit moment druk mee bezig. Een ieder zal hiervoor zijn of haar verantwoordelijkheid moeten nemen om zodoende op een verantwoorde en gezonde manier bezig te gaan met het uitoefenen van onze favoriete sport.
Voor dinsdag 28 of woensdag 29 april staat er een bijeenkomst met de verschillende trainers van de jeugdgroepen t/m de JO13 gepland. Vanuit die bespreking zal er natuurlijk eerst onder de verschillende trainers draagvlak gecreëerd moeten worden om de training eventueel geleidelijk aan weer te gaan hervatten. Bij voldoende draagvlak en met inachtneming van de richtlijnen vanuit rijks- en lokale overheid en vanuit het NOC/NSF-protocol zal er bij de vv Sleen op zijn vroegst weer getraind kunnen gaan worden vanaf maandag 4 mei. De ervaringen vanuit de eerste trainingsweek met de jongste jeugd, worden meegenomen in het eventueel opstarten van de training aan de oudste jeugdgroepen.

Via de website en overige socal-media kanalen houden we een ieder op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Voortgang aanleg sport- en speelterrein bij VV Sleen.

De aanleg van het nieuwe speelterrein het project waaraan Speeltuinvereniging Sleen, Handbalvereniging Exito, Volleybalvereniging Sleen, Voetbalvereniging Sleen en Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn de afgelopen anderhalf jaar hard aan gewerkt hebben, begint zichtbaar resultaat te krijgen. Na maanden constructief overleg met gemeente, Provincie en omwonenden zijn de benodigde vergunningen en instemmingen vergaard. De schop gaat in de grond voor de aanleg van het sport- en speelterrein. Dit alles onder leiding van Projectleider Rabbers Hoveniers.  We zullen jullie op de hoogte gaan houden via deze site en de socials van VV Sleen over de voorgang van dit project. De eerste foto’s laten al de contouren zien van hoe het gaat worden.

 

 

Van het bestuur

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters van de vv Sleen

Op donderdag 12 maart kwam, na de persconferentie van minister-president Mark Rutte, het leven in Nederland er totaal anders uit te zien. Het corona-virus houdt ons sindsdien in een onzekere greep, en maatregelen voortvloeiend uit de bijna-lockdown hebben behoorlijk wat impact op ieders dagelijks leven.

Sportief
In het verlengde van de overheidsmaatregelen heeft de KVNB in een vroegtijdig stadium besloten om alle competities in het amateurvoetbal stil te leggen en dit seizoen ook niet meer te gaan beëindigen.
Dat is zeer zuur voor teams die er met het oog op een eventueel kampioenschap heel goed voor stonden op de ranglijst. Ons eerste elftal draaide lekker mee in de 2e periode en had dus eventueel nacompetitie kunnen gaan spelen voor een plek in de 3e klasse. Maar denk ook aan al die jeugdteams die net weer waren begonnen met de eerste wedstrijdenreeks in de Voorjaarscompetitie. Vervelend is het ook voor de jeugdige deelnemers aan de FC Emmen Streetleague dat hun activiteit zo abrupt tot een einde is gekomen en zekers ook voor de enthousiaste mensen van de Keepersschool Noord, hun Voorjaarsprogramma van het aanleren van de fijne kneepjes van het keepersvak moest ook al na twee sessies stoppen. Het is echter niet anders en we leveren op dit moment allemaal offers om de meest kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen

Financieel
Het besluit om niet meer in groepen bij elkaar te komen en om activiteiten stil te leggen, werd net uitgesproken voor een weekend waarin er voor de vv Sleen net allerlei leuke zaken op de agenda stonden: een kaart- en dartavond op 13 maart, een door de Club van 100 georganiseerde pubquiz op 14 maart en de derby Sleen 1 – KSC 1 als leuke afsluiter. Door het wegvallen van alleen al die inkomsten uit dat ene weekend komen we als club wel in een financieel lastige situatie terecht. Ook het niet doorgaan van het succesvolle Herman brood-toernooi is zowel voor hoofdsponsor, organisatie en al die deelnemers een fors gemis. Voor de mensen van de kantinecommissie zijn de druiven ook echt zuur: met een gigantisch enthousiasme is er gewerkt om de kantine zowel als onderkomen, maar ook door het organiseren van activiteiten, weer een stuk aantrekkelijker te maken voor leden en supporters. Echter, de rooskleurige financiële tussenstand van begin maart, krijgt voor de rest van het seizoen geen vervolg.
Gelukkig lijken er vanuit de KNVB, ING, gemeente en het rijk wel allerlei initiatieven te ontstaan die ons iets tegemoet kunnen komen, maar het neemt niet weg dat een groot deel van onze vaste lasten wel door blijven gaan. We doen dan ook een beroep op onze leden om de contributies gewoon te blijven betalen en niet nu stop te zetten. We zijn een vereniging en dat betekent dat we er voor elkaar moeten zijn in voor- en tegenspoed. We vragen dan ook begrip aan die leden die, ondanks de actie-loze periode, voor een vrijwilligersvergoeding in aanmerking komen. Mogelijk dat we met elkaar kunnen komen tot een nette oplossing.

Sponsoren
Onze nieuwe sponsorcommissie bestaande uit Marjanne, Chris en Jacques is begin dit jaar zeer voortvarend van start gegaan om weer structuur in de sponsoraangelegenheden te krijgen. Daarbij worden ze in hun enthousiasme helaas geconfronteerd met voor een heleboel bedrijven beperkende maatregelen, waardoor een terughoudendheid om verplichtingen aan te gaan als (nieuwe) sponsor zeer logisch is. Toch hopen we dat onze huidige sponsoren de moeite nemen om in gesprek te gaan met de commissie en dat potentieel nieuwe sponsoren de moeite nemen om ons als vereniging de kans te geven nieuwe geldbronnen aan te boren. Voor ons als leden van de vv Sleen is de huidige vervelende periode ook een uitgelezen mogelijkheid om bij onze sponsoren zaken aan te schaffen, te bestellen of te kopen. Voor die bedrijven die tijdelijk verplicht hun zaak hebben moeten sluiten, zal er licht aan de horizon zijn en daarbij is het goed om te beseffen dat onze leden hen ook in de toekomst tot steun kunnen zijn. Vanaf deze plaats willen we onze sponsoren en hun medewerkers veel sterkte toe wensen in deze bizarre tijd.

Voortgang
Het is onnatuurlijk stil op onze accommodatie. De o zo vertrouwde geluiden die je op een trainingsavond hoort of die je in het weekend meemaakt zijn al een paar weken verleden tijd en die stilte zal ook zeer zeker tot begin mei voortduren. Op de achtergrond zijn we als bestuur wel met allerlei dingen bezig; zo zijn we zeer gelukkig met het feit dat we net voor de afkondiging van de coronamaatregelen Esra en Wout bereid hebben gevonden om volgend seizoen het hoofdtrainerschap op zich te gaan nemen, de mensen van de jeugdcommissie zijn bezig met het samenstellen van de teams voor het seizoen ’20-’21 en het vastleggen van trainers en leiders. Ook de gesprekken met onze verzorgers over verlenging van hun overeenkomsten zullen binnenkort gaan plaatsvinden. In de kantine zijn de werkzaamheden aan het verlaagd plafond boven de bar bijna klaar en ook de werkzaamheden rondom het sport- en speelterrein vorderen gestaag. Met elkaar hopen we aan het eind van dit seizoen toch nog een feestelijke bijeenkomst te kunnen organiseren t.g.v. de opening van het multifunctioneel sportveld.
De groenploeg heeft net op tijd de snoeiwerkzaamheden op en rondom het terrein kunnen afsluiten en deze vrijwilligers zitten nu even op de maandagmorgen te wachten op de dingen die komen gaan. Want er staan behoorlijk wat zaken te gebeuren. Vanaf 28 april zal ons hoofdveld een grondige renovatie ondergaan: de grasmat en onderliggende bodemlaag zal worden verwijderd en ervoor in de plaats komt een duurzame lavalaag waarop de graszode zich makkelijker kan vestigen en ook langer in goede staat blijft. Rondom het veld zullen masten verschijnen met ledverlichting en hopelijk kunnen we ook nog wat (subsidie)geld besteden aan het plaatsen van een nettere omheining. Het trainingsveld en veld 2 zullen in het komend seizoen groots worden aangepakt.
Als bestuur spreken we de wens uit dat iedereen de komende periode in goede gezondheid doorkomt: het is belangrijk dat we naar elkaar omkijken en dat we na deze vervelende periode in staat zijn om met volle kracht de draad weer op te pakken, zodat we weer volop kunnen genieten van onze mooie voetbalsport en van onze mooie vereniging.

Bestuur voetbalvereniging Sleen

14e Herman brood-toernooi vindt geen doorgang

De toernooicommissie heeft i.o.m. de hoofdsponsor en het bestuur van de vv Sleen besloten om de 14e editie van het Herman brood-toernooi niet door te laten gaan.
Om een toernooi te laten slagen moet de voorbereiding goed zijn en daar kan met de huidige situatie in Nederland op dit moment geen sprake van zijn. Ook is het natuurlijk zeer onzeker of er überhaupt mag worden gevoetbald in de maand juni. Ondanks de vele aanmeldingen voor ons toernooi in het weekend van 12 t/m 14 juni hebben we dus helaas voor iedereen dit besluit moeten nemen. De deelnemende teams hebben via e-mail inmiddels bericht ontvangen betreffende het niet doorgaan van het toernooi

In 2021 gaan we er natuurlijk van uit dat we onder normale omstandigheden het toernooi kunnen gaan voorbereiden en kunnen gaan spelen. Zodra de datum van het HBT bekend is, zullen wij de uitnodigingen daarvoor gaan versturen. Voor nu eerst zorgen dat we met elkaar gezond uit deze crisis komen!

Met vriendelijke groet,

Toernooicommissie HBT vv Sleen

Amateurvoetbal dit seizoen ten einde, sportpark Sleen blijft gesloten

Zojuist heeft de KNVB n.a.v. de laatstgehouden persconferentie vanuit de regering het besluit genomen om het resterende competitieprogramma van het amateurvoetbal niet meer te laten spelen. Dit geldt dus voor alle competities van het seizoen ’19-’20. Er zal geen promotie- en degradatieregeling gaan gelden, wat dus inhoudt dat er (hopelijk) in september gestart wordt met een zelfde klassenindeling bij de senioren. Voor de jeugdcompetities is het aan de verenigingen zelf om de teams voor een bepaalde klasse (niveau) op te geven.

Het bestuur van de voetbalvereniging Sleen laat weten dat het voor alle voetballiefhebbers jammer is dat er niet meer op de verschillende niveaus kan worden gevoetbald, maar dat het van de KNVB een zeer begrijpelijke beslissing is gezien de huidige situatie in Nederland.

De velden van de vv Sleen zullen voor iedereen tot nader order gesloten blijven.

 

Twee nieuwe hoofdtrainers bij VV Sleen voor het seizoen 2020-2021

Voetbalvereniging Sleen stelt trainersduo aan.
Esra Philips en Wout Feijen zullen volgend seizoen samen het technisch hart gaan vormen van de voetbalvereniging Sleen. Het ambitieuze duo volgt de, aan het eind van het seizoen, vertrekkende hoofdtrainer Bart Otten op. Beide trainers zijn geen onbekenden van de club. Esra Philips heeft in het verleden al enkele jeugdteams van de vv Sleen onder zijn hoede gehad, voordat hij als assistent-trainer aan de slag ging bij het Groninger Lycurgus. Dit huidige seizoen is Philips werkzaam als trainer bij het opbouwteam van de vv Sleen.
Wout Feijen vervult dit seizoen de functie van assistent-trainer naast hoofdtrainer Bart Otten. In de seizoenen daarvoor heeft hij naast de rol van assistent, ook de training verzorgd van het Vrouwenteam van de vv Sleen. Philips is al een paar jaar in het bezit van de UEFA-C-licentie en hij is inmiddels geplaatst op de aanvragerslijst van de opleiding UEFA-B die volgend voorjaar weer van start gaat. Feijen hoopt aan het eind van dit seizoen het diploma van UEFA-C-trainer te bemachtigen. Het jonge duo heeft van het bestuur en de TC groen licht gekregen om met z’n tweeën in de komende jaren een stevig fundament te leggen voor het seniorenvoetbal bij de vv Sleen. Met drie seniorenteams op de zondag en één op de zaterdag in het seizoen ’19-’20 is het voor de vereniging van groot belang om de huidige groep senioren voor de club te behouden en om beide geledingen van nieuw en jong bloed te voorzien.

De nieuwe hoofdtrainers die samen het technisch hart gaan vormen binnen VV Sleen. Links Esra Philips en rechts Wout Feijen

Esra Philips ondertekend zijn contract

Wout Feijen ondertekend zijn contract

 

Keepertraining jeugd weer van start

Vanaf woensdag 26 februari gaan de keepertrainingen van de jeugd weer van start op de velden van de vv Sleen. Vanaf 18.00 uur staan de trainers van Keepersschool Noord weer klaar voor de keepers van de vv Sleen, maar ook voor jonge keepers van omliggende verenigingen. Voor meer info: www.keepersschoolnoord.nl

Keepersschool Noord