December Actie bij Sport INN in samenwerking met VV Sleen

Pfffff voetbal ligt stil, wat nu? het is de sfeer die boven het sportpark rond zweeft.
Geduld hebben en positief en gezond blijven is wat voor het moment over blijft helaas. Maar aan de andere kant, stil zitten kan altijd nog vinden wij.
We gaan er allemaal vanuit dat we straks weer lekker de groene mat op mogen om te trainen en te spelen.

Hoe bereiden we ons hier op voor? Daar hebben we wat op bedacht.
Bij deze presenteren we in samenwerking met sponsor Sport Inn Mulder een leuke actie gekoppeld aan de nieuwe clublijn (sportkleding) van vv Sleen.

Klik op de onderstaande link.

Kortingactie Sport Inn en VV Sleen December 2020

Jaarverslag secretaris seizoen ’19-’20

Jaarverslag secretariaat voetbalvereniging Sleen seizoen ’19-’20.

Na een viertal jaren zonder seniorenvoetbal op de zaterdag wordt er m.i.v. dit seizoen weer gestart met een jeugdig opbouwteam ter aanvulling op de zondagselecties. Het in de competitie brengen van dit team gaat ten koste van een JO19, maar zorgt wel voor behoud van een aantal leden die anders de vereniging zouden hebben verlaten. In de persoon van Esra Philips voorziet het bestuur in het aanstellen van een gediplomeerd trainer om zo ook het belang van dit team naar iedereen te onderstrepen. Dat het in het leven roepen van wederom een team op de zaterdag van grote waarde is geweest voor de vereniging blijkt o.a. uit de geweldige bereidheid van veel spelers om ook de teams op de zondag te versterken op die momenten dat zich daar personele problemen voordoen. Daarnaast is het voor de vereniging in totaliteit zeer waardevol gebleken dat er weer wat meer ‘reuring’ op de zaterdagmiddag is.

Najaar

De zondagselectiespelers kregen in de persoon van hoofdtrainer Bart Otten een opvolger van de naar CSVC vertrokken Reinoud Haak. Met Wout Feijen als assistent en Nordin Hoving als leider. Dagmara Kukula en Erik Bos maakten als verzorgers het begeleidingsteam compleet. Het eerste kende een zeer moeizame start van de competitie en er werden maar mondjesmaat punten bij elkaar gesprokkeld. Als degradant uit de 3e klasse was een plek in het bovenste gedeelte van het linkerrijtje verwacht, maar dat was eind november, na een zeer dramatische wedstrijd bij DSC ’65, niet het geval. Gelukkig bracht de maand december met drie overwinningen (Bargeres, Balkbrug en VIOS) op rij de ommekeer en kon toch zonder degradatie-angst de winterstop worden opgezocht. Het tweede en derde elftal presteerden in de eerste seizoenshelft naar behoren. Met Lars Bos als opvolger van het gestopte duo Hidding/Berends zag Sleen 2 zich, net als Sleen 1 overigens, al in de poulefase uitgeschakeld worden voor de beker. Gelukkig werden in het verloop van de competitie wel een paar aansprekende resultaten behaald op de zondagochtend. Dat gold ook voor Sleen 3. De selectie van de leiders Rieks Reinders en Wim Scholten streden tot aan de winterstop mee voor de titel van “Herbstmeister”. In de najaarscompetitie op vrijdag waren ons Vrouwenteam en 45+-team actief. De dames/meiden deden het uitstekend en de vrijdagavondsessie op ons eigen sportpark werd een zeer gezellige happening aangezien aansluitend de Karaoke-avond plaatsvond in de kantine.  De selectie van het 45+-team kwam met een in de breedte versterkt team zeer goed voor de dag en dat resulteerde dan ook in een aantal zeer aansprekende resultaten met uiteindelijk een kampioenschap als beloning. Helaas voor de Vrouwen en de 45+ kon de Voorjaarscompetitie niet plaatsvinden i.v.m. de Corona-perikelen.

Winterstop

Tijdens de winterstop vond het traditionele Protos-Weering zaalvoetbaltoernooi plaats. Sleen kon hierin geen belangrijke rol van betekenis spelen en de spelers en staf kwamen na de eerste ronde niet voor bij de eerste 50 en moesten zich vervolgens tevreden stellen met deelname aan een zeer gezellig verlopen en goed georganiseerd snerttoernooi in de eigen sporthal. Aangezien de winter niet echt vat kreeg op ons polderlandje kon de competitie voor de A-categorie eind januari alweer worden hervat.

Voorjaar en Corona

Een geweldige kick-off na de winterstop in Gasselternijveen. Met een 1-8 overwinning werd de plaatselijke trots (staande op plek 4!) afgedroogd. Helaas kreeg dit resultaat geen positief vervolg in de stormachtige derby tegen vv Sweel. Interim-consul Roelie Otten vond op de 16e februari geen aanleiding om het veld af te keuren, terwijl om ons heen alles werd afgelast, lieten we sportief gezien de punten aan onze buren, maar de vele toeschouwers zorgden wel voor een goed financieel resultaat in de wedstrijd- en kantineopbrengst. Terwijl langzamerhand in Europa Covid19 greep kreeg op de maatschappij, werden ook in de B-categorie en bij de jeugd nog enkele wedstrijden in de voorjaarscompetitie afgewerkt. Geruchten dat ook Nederland en Drenthe binnenkort aan de beurt zouden zijn, werden waarheid toen na afloop van de wedstrijd Sleen – Schoonbeek (2-0) ons het nieuws bereikte dat een inwoner van de gemeente Coevorden positief getest was op Corona. Op 12 maart werd bekendgemaakt dat Nederland op “slot” ging. Heel zuur voor onze club omdat we net een geweldig weekend in het vooruitzicht hadden met een door de Club van 100 georganiseerde pubquiz in de kantine en de thuiswedstrijd tegen KSC. Geluk hadden we wel met de droge worsten-actie. Net voordat de Corona-maatregelen van kracht werden, hadden vele jeugdleden en senioren hun beste beentje voorgezet om zoveel mogelijk droge worsten aan de man te brengen.

Uiteindelijk nam de KNVB het besluit om per direct alle competities af te breken en geen promotie- en degradatieregeling toe te passen. Later kwam men daar toch op terug door per klasse een enkele ploeg door te laten stromen naar een hoger niveau.  De landelijk ingestelde maatregelen om het Corona-virus in te dammen zorgden voor een ongekende rust op ons sportpark; geen wedstrijden, geen trainingen, geen vergaderingen, geen Herman brood-toernooi, geen FC Emmen Street League finale en geen gezellige seizoensafsluiting. Gelukkig mocht onze jongste jeugd (t/m 12 jaar) onder strikte voorwaarden vanaf begin mei weer het trainingsveld betreden, maar voor de senioren en oudste jeugd was het seizoen ’19-’20 zeer onbevredigend tot een eind gekomen.

Sport- en speelterrein

Na bijna anderhalf jaar voorbereiding vond op 9 oktober een belangrijk moment plaats voor de werkgroep Sport- en speelterrein Sleen bestaande uit vertegenwoordigers van de handbalvereniging Exito, de volleybalclub Sleen, de speeltuinvereniging Kindervreugd, Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn en de voetbalvereniging Sleen.  In het bijzijn van wethouder Joop Brink en gedeputeerde Henk Jumelet mocht regievoerder Michel van Everdingen officieel de cheque ontvangen vanuit het Leaderfonds. Daarmee was het financieel plaatje rond voor de aanleg van het multifunctioneel veld nabij de kantine. Nadat de benodigde vergunningen waren afgegeven door de gemeente konden in maart de werkzaamheden een aanvang nemen. Onder aanvoering van hoveniersbedrijf Rabbers en loonbedrijf Snoeijing hebben vele vrijwilligers er voor gezorgd dat er uiteindelijk een geweldig mooi speelcomplex is ontstaan waar jong en oud veel plezier aan kunnen gaan beleven.

Kwaliteitsimpuls en sport- en preventieakkoord gemeente Coevorden

In dit seizoen is een start gemaakt met investeringen vanuit het budget dat de gemeente Coevorden beschikbaar stelt t.b.v. een kwaliteitsimpuls van de buitensportaccommodaties van een twaalftal sportverenigingen (voetbal, korfbal en hockey). Nadat diverse onderzoeken hadden plaatsgevonden op ons sportpark werd n.a.v. de rapporten besloten om te kiezen voor een grondige renovatie van het hoofdveld en voor een groot onderhoud van het trainingsveld en veld 2. Het hoofdveld werd eind april over de kop gegooid en uiteindelijk voorzien van een lava-onderlaag met bijbehorend verbeterd drainagesysteem. Dit zogenaamd O2-veld kreeg vervolgens de tijd om na het inzaaien op sterkte te komen. Dit verliep echter niet probleemloos, omdat op een bepaald moment onkruid het jonge gras dreigde te overwoekeren. Na bemiddeling tussen onze voorzitter en de aannemer/leverancier is uiteindelijk gekozen voor een extra bemestingsronde, het “verknippen” van het onkruid en het bijzaaien van de kale plekken en daarmee werd voorkomen dat het veld voor een tweede keer in korte tijd over de kop zou moeten. Gekoppeld aan de renovatie van het hoofdveld werd ook besloten om het hoofdveld te voorzien van wedstrijdveldledverlichting zodat we in de toekomst ook officiële wedstrijden kunnen gaan voetballen in de avonduren met een door de KNVB goedgekeurde veldverlichting. Het groot onderhoud van het trainingsveld en veld 2 staat gepland in het voorjaar/zomer van het komende kalenderjaar. Daarnaast wordt binnen de kwaliteitsimpuls vanuit de gemeente ook aandacht geschonken aan de toegankelijkheid van het sportpark en de bijbehorende gebouwen.

Om van de gemeente Coevorden, en dan met name de inwoners, een gezonde gemeente te maken werd in november een opstart gemaakt om te komen tot een akkoord tussen gemeente en verschillende organisaties (sportclubs, maatschappelijke organisaties, bedrijven e.d.) op het gebied van sport en gezondheid. De aftrap vond plaats in november met een bijeenkomst in het gemeentehuis en in februari traden wij als gastheer op voor zo’n vijftig personen afkomstig uit de verschillende branches. Uiteindelijk is gekozen voor een zestal speerpunten waar we vanaf het najaar 2020 mee aan de slag gaan. De vv Sleen gaat zich m.n. bezighouden met de ambities “Vitale sport- en beweegaanbieders” en “Sport, preventie en onderwijs”.

Kantinezaken

Het bestuur heeft n.a.v. een dalende lijn in de kantine-opbrengsten gemeend de kantinecommissie van nieuwe impulsen te voorzien en om te gaan werken met een groep van vaste kantinemedewerkers op de donderdagavond en in het weekend. Daarnaast wordt op de zaterdagochtend nog gebruik gemaakt van ouders/verzorgers van de verschillende jeugdteams om onze vaste medewerker Wout Slot te ondersteunen. Er ging een streep door de openstelling van de kantine op de dinsdagavond. Met een aantal door de kantine- en activiteitencommissie georganiseerde thema-avonden, zoals Karaoke en Kleintje Carnaval, werd niet alleen gezorgd voor een prima omzet, maar ook voor een stuk onderlinge verbondenheid en gezelligheid. Daarnaast werd de laatste speeldag voor de winterstop, Sleen – VIOS, gebruikt voor het nuttigen van een overheerlijk stamppottenbuffet en m.m.v. DJ Otzi (Leon Berens) werd het mede door de aanwezigheid van de VIOS-selectie een zeer geslaagde happening.

Om de uitstraling van de kantine wat te vergroten werd het plafondgedeelte boven de bar voorzien van een verlaagde ombouw en de Club van 100 schonk ons een mooie lounge-bank. Dat er af en toe meer gebeurt bij de vv Sleen bleek wel op zondag 17 november. Een explosie van een koolzuurfles zorgde voor veel ravage en schade, maar gelukkig bleef groot persoonlijk letsel uit. Heel jammer voor de enthousiaste kantinecommissie was dat halverwege maart de kantine gesloten moest worden en dat de positieve lijn v.w.b. inzet en omzet geen vervolg kon krijgen in de voor een vereniging belangrijke maanden in het voorjaar.

Sponsorcommissie

Een drietal leden heeft het aangedurfd om de handschoen op te pakken betreffende het nieuw leven inblazen van het sponsorbeleid binnen de vereniging. De laatste seizoenen was dat wat in het slop geraakt en voor een vereniging belangrijke inkomsten lieten we liggen. De commissie ging voortvarend van start, ondanks het feit dat veel bedrijven moeite hadden om het hoofd boven water te houden vanwege Covid-19, slaagden ze erin om toch (nieuwe) contracten aan te gaan. Daarnaast zorgde de commissie ervoor om in de voetballoze periode een actie met verenigingsshirts op touw te zetten om zodoende de kas te spekken.

Slot

In dit door Corona geteisterd seizoen heeft de vereniging laten zien dat het met behulp van vele vrijwilligers in staat is geweest om de accommodatie, de kantine, de kleedkamers en de naaste omgeving van nieuwe impulsen te voorzien. Dat geeft hoop voor een rooskleurige toekomst en wij willen dan ook al onze medewerkers en vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet en we spreken de verwachting uit dat we met elkaar ervoor zorgen dat prestatie, plezier en sportiviteit bij de vv Sleen in goede balans tot uitvoer worden gebracht.

Namens het bestuur,

Aiko Streunding, algemeen secretaris

 

Uitnodiging en agenda ALV 27 november

Ondanks dat we te maken hebben met aangescherpte maatregelen i.v.m. de Corona-pandemie, zijn we toch voornemens om de inmiddels al een keer uitgestelde ALV door te laten gaan. De datum van vrijdag 27 november blijft dus staan en we nodigen leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden dan ook uit om kennis te nemen van de agenda en het jaarverslag van de secretaris.

Voor wat betreft de fysieke aanwezigheid van leden mogen we tot max. 30 personen gaan.  Wil je de ALV bijwonen dan kun je je aanmelden via secretariaat@vvsleen.nl

Kies je er voor om de ALV, gezien de vervelende omstandigheden, niet bij te wonen dan hebben we daar natuurlijk alle begrip voor en dan kun je jouw eventuele vraag/opmerking plaatsen via HBT-Sleen@hotmail.com. Tijdens de ALV zal  jouw vraag/opmerking worden behandeld en vervolgens vindt er een persoonlijke teruggekoppeling plaats.

De financiele verslagen liggen vanaf 19.30 ter inzage in de kantine. Leden die niet fysiek aanwezig kunnen of willen zijn kunnen op een nader te bepalen tijdstip voorafgaand aan de ALV inzicht verkrijgen in de financiele huishouding van de vereniging.  Wil jij de financiele verslagen, buiten de ALV om, inzien dan graag even een berichtje naar  penningmeester@vvsleen.nl

Uitnodiging en tevens de agenda voor de Algemene Ledenvergadering
van VV Sleen vrijdag 27 november 2020.

Aanvang 20.00 uur in de kantine.

 

 • Opening
 • Ingekomen stukken
 • Notulen vorige vergadering (ter inzage op de website-archief)
 • Mededelingen
 • Jaarverslag secretaris (ter inzage op de website)
 • Verslag kascommissie
 • Financieel Jaarverslag (ter inzage op de vergadering)
 • Speerpunten 2020-2021
 • PAUZE
 • Verkiezing kascommissie
  Aftredend Eddie Kiers. Herkiesbaar: Myron van Wijk
  Reserve lid Jans Hilbrands verkiesbaar als lid kascommissie
  Er dient een nieuw reserve lid te worden benoemd.
 • Bestuursverkiezing
 • Aftredend en herkiesbaar: Aly de Vries
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Michel van Everdingen (penningmeester)
 • Voorstel nieuwe bestuurslid René Schepers (penningmeester)
 • Voorstel nieuw bestuurslid Chris Zondag (vacature sponsorzaken)                                                                                                                                                                                                                                                        Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de 

          ledenvergadering schriftelijk aanmelden bij het DB middels

          ondertekening van tenminste 10 stemgerechtigde leden.

 • Rondvraag
 • Sluiting

 

 

Corona-update 4 november

N.a.v. de persconferentie van dinsdag 3 november, waarin de regering een aantal verscherpte maatregelen heeft afgekondigd, hebben we als bestuur van de vv Sleen voor de periode van 5 t/m 18 november 2020 besloten om de senioren niet meer te laten trainen. De afgelopen weken was het nog zo dat er door de trainers oefenvormen te bedenken waren voor verschillende groepjes van 4 voetballers, de nieuwe maatregelen hebben deze groepsvorm geminimaliseerd tot 2 voetballers. Aangezien het dan meer op een verkapte bezigheidstherapie begint te lijken , is besloten om tot aan de volgende persconferentie alleen nog de jeugd t/m 18 jaar te laten trainen.

Corona-update 14 oktober

Vanwege de verscherpte maatregelen bedoeld om het besmettingsgevaar met het Covid-19 -virus een halt toe te roepen gelden er voor de accommodatie van de vv Sleen vanaf donderdag 15 oktober de volgende regels:

 • training van de jeugd t/m 18 jaar gaat zo veel mogelijk door onder leiding van de daartoe aangewezen trainers. Mocht er een training uitvallen dan wordt de betreffende groep daar via de groepsapp van op de hoogte gebracht.
 • trainingen  van de senioren komen in ieder geval t/m 10 november te vervallen.
 • trainingssessies voor senioren in klein groepsverband (max. 4 personen) mogen plaatsvinden. Denk hierbij aan hersteltrainingen of trainingen om de conditie op peil te houden. Hierbij geldt wel de 1.5-meter afstand.
 • kleedkamers blijven, net als de kantine, gesloten.
 • wedstrijden in competitieverband komen te vervallen.

Uitstel Algemene Ledenvergadering

Normaal gesproken zou rond deze datum de uitnodiging +agenda van de Algemene Ledenvergadering van de vv Sleen richting de leden en/of ouders/verzorgers gaan.  Deze zou plaats vinden op vrijdag 30 oktober, echter in verband met de beperkende richtlijnen is er voor gekozen om deze ALV met een maand uit te stellen. De nieuwe datum is vrijdag 27 november. Mocht het zo zijn dat er tegen die tijd nog geen versoepeling van de Corona-maatregelen heeft plaatsgevonden dan zal worden gekeken naar een afgeslankte of alternatieve vorm van de ALV.

 

 

Rabo ClubSupport: stemmen kan vanaf nu op vv Sleen!

In de periode van 5 t/m 25 oktober kunnen de Rabobank-klanten met hun account een stem uitbrengen op de club die zij een financiële ondersteuning zouden willen toewensen.

Over Rabo ClubSupport

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Met Rabo ClubSupport investeren wij met kennis, netwerk en financiële middelen in clubs en verenigingen. Om ze sterker en toekomstbestendig te maken. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt.

Clubs en verenigingen zijn erg waardevol voor ons land. Met deze bijdrage van kennis, netwerk en financiën hebben clubs en verenigingen de mogelijkheid mooie maatschappelijke bestedingsdoelen te realiseren. Denk aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis, gezond voedsel in de kantine, het aanbieden van re-integratie cursussen of workshops over ledenwerving en digitalisering. Zo zetten we ons netwerk in en bieden we onze kennis aan om clubs van elkaar te laten leren. Heeft jouw club een mooi maatschappelijk bestedingsdoel? Doe dan mee met Rabo ClubSupport!

Dus ….. niet vergeten je stem uit te brengen op de voetbalvereniging Sleen!

 

Rabobank clubkascampagne steun VV Sleen

Corona-update 2 oktober

Na contact met de GGD en KNVB  hebben we als bestuur van de voetbalvereniging te horen gekregen dat uit het bron- en contactonderzoek door de GGD niet is gebleken dat de twee met Corona besmette personen in nauw contact zijn geweest met overige leden van de vereniging. Beide personen hebben zelf ook aangegeven dat er vanuit het onderzoek geen aanleiding is om het sportpark op “slot” te gooien. In het geval van persoon 1 gaat het om een laatste bezoek aan onze accommodatie op 13 september en de andere op 22 september. Beide mogen hun normale activiteiten dit weekend weer gaan hervatten, omdat ze inmiddels klachtenvrij zijn. Van de andere geteste stafleden en spelers  met (lichte) klachten zijn inmiddels ook de uitslagen bekend en deze hadden allen een negatief resultaat.

Als bestuur en jeugdcommissie willen we het komend weekend de wedstrijden “gewoon” door laten gaan volgens de richtlijnen zoals die vanuit het RIVM en KNVB zijn voorgeschreven n.a.v. de laatstgehouden persconferentie. Vanuit bestuur en JC zullen vertegenwoordigers tijdens de wedstrijddagen aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden tijdens deze uitzonderlijke situatie.

Op dit moment werken we binnen de vv Sleen met een Corona-appgroep met daarin vertegenwoordigers vanuit bestuur, jeugdcommissie en leiders/trainers, zodat we adequaat kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen binnen onze vereniging. Spelers en begeleiders willen we op het hart drukken om hun eigen gezondheidssituatie de komende tijd goed in de gaten te houden  en in ieder geval bij klachten het sportpark niet te bezoeken.

Daarnaast het verzoek aan de senioren om bij kleedkamergebruik zich zoveel mogelijk te verspreiden en om, na een training of wedstrijd, niet als groep op de accommodatie te blijven hangen.

Bij een eventuele wedstrijdbespreking mag gebruik worden gemaakt van de bestuurskamer en indien gebruik wordt gemaakt van de verzorgersruimte wordt geadviseerd om deze met mondkapje te betreden. Beide verzorgers, Dagmara en Erik, zullen vanaf vandaag, een mondmasker dragen bij het behandelen van geblesseerde spelers.

Betreffende het vervoer van en naar uitwedstrijden geldt voor ouders van jeugdspelers dat zij als “begeleider” worden gezien en dat zij vanuit die functie de wedstrijd van het team van zoon of dochter mogen bekijken (in totaal max. 4 ouders). Overige ouders zijn niet welkom.

Vooralsnog laten wij trainingen en wedstrijden zoveel mogelijk doorgaan. Voor wat betreft de jeugd hebben wij een gigantisch groot vertrouwen in onze jeugdleiders en – trainers en wij willen dan ook ouders/verzorgers verzoeken om hun kind de ruimte te geven om lekker te trainen en/of te voetballen.

Bestuur en JC vv Sleen

Corona-update 1 oktober

Aan het eind van de middag werden we als vereniging op de hoogte gebracht van een tweede besmettingsgeval bij een van onze seniorleden. Na contact met de KNVB is door het bestuur besloten om de trainingen van zowel de jeugd als de senioren geen doorgang te laten vinden.  In afwachting van de uitslag van het contactonderzoek door de GGD en het daaruit voortvloeiend advies nemen  we in de loop van vrijdag een beslissing omtrent het wel of niet door laten gaan van de te spelen  wedstrijden in het weekend.

Als bestuur zijn we voorstander van het zoveel mogelijk door laten gaan van de competitiewedstrijden,  maar we willen dat wel laten plaats vinden in een voor iedereen zo gezonde en veilig mogelijke omgeving. Hou daarom de clubwebsite in de gaten voor eventuele aanpassingen van de regelgeving en voor de laatste informatie rondom afgelastingen, gebruik accommodatie en aangepaste trainingstijden.

Corona-update 29 september

Het dagelijks bestuur heeft n.a.v. de onlangs aangekondigde maatregelen om de verspreiding van het Corana-virus tegen te gaan enkele aanpassingen moeten doen in het tot dusver gevoerde beleid. Aangezien binnen onze vereniging er op dit moment 1 spelend lid positief is getest en enkele leden nog in afwachting zijn van een testuitslag, kunnen wij binnen de club niet zorgvuldig genoeg zijn om het virus in te dammen.

Vanaf vandaag gelden de volgende besluiten:

 • de kantine blijft in ieder geval gesloten  t/m 20 oktober
 • er worden geen toeschouwers toegelaten bij de te spelen wedstrijden: dit geldt zowel voor de jeugd als ook de senioren
 • bij trainingen geen ouders/verzorgers op of naast het veld
 • bij klachten blijf je thuis.

Verder adviseren wij onze spelende leden:

 • in trainingskleding richting sportcomplex te gaan
 • na afloop van een training/wedstrijd thuis te douchen
 • neem een eigen drinkfles of bidon mee
 • bij instructie of uitleg van een oefening de 1.5 meter-afstand in acht te nemen
 • bij vervoer naar uitwedstrijden met mondkapje in de auto of alleen met eigen gezinsleden in de auto plaats nemen.

Aangezien bepaalde ontwikkelingen zich snel opvolgen, willen we onze website hanteren als belangrijkste informatiebron. Is er teamspecifieke of leeftijdsgebonden informatie dan zal  dit via de gebruikelijke kanalen worden gecommuniceerd

Bij de wedstrijden van de jeugd zal Wout Slot namens de vereniging het aanspreekpunt zijn betreffende kleedkamer- en veldindeling. Daarnaast zal Wout de ranja- en theevoorziening tijdens de pauze van de wedstrijden op zich nemen.

Met elkaar moeten we ervoor proberen te zorgen dat we onze wedstrijden in competitieverband kunnen blijven spelen. We doen daarom dan ook een beroep op ieders gezond verstand en verantwoordelijkheid. Alleen dan zijn we in staat om mogelijk vanaf 20 oktober weer tot een versoepeling van de bovenbeschreven maatregelen te komen.

Bestuur vv Sleen

 

Opening sport- en speelterrein

Darttoernooi VV Sleen

SPEEL, SPORT, BEWEEG EN GENIET MEE

 

Het sport- en speelterrein Sleen is klaar.

Na een intensieve periode van overleg, plannen maken en uitvoering is het multifunctioneel veld klaar om gebruikt te gaan worden door de inwoners van Sleen en omgeving.

Tijd dus om een feestje te vieren. Op zaterdag 5 september vindt de feestelijke en officiële opening plaats. Daar willen we graag jong en oud bij betrekken. Vanaf 10 uur zullen er tal van clinics, demonstraties en doe-activiteiten plaats gaan vinden. De drie participerende sportverenigingen binnen de organisatie laten gedurende deze zaterdag zien welke mogelijkheden het nieuwe sport- en speelterrein biedt. Zo is er een demonstratiewedstrijd beachvolleybal en beachhandbal. Daarnaast laten deze twee genoemde verenigingen zien welke (trainings)mogelijkheden er zijn op het zand. Leuk om naar te kijken, maar nog leuker is het om zelf nog even mee te gaan doen aan een partijtje beachvolleybal of beachhandbal.

De voetbalvereniging Sleen heeft FC Emmen bereid gevonden om, direct na de officiële opening, het Walking Football-team een demonstratie te laten verzorgen. Dit team zal het vervolgens gaan opnemen tegen een team van prominenten uit Sleen en omgeving. Daarnaast zullen enkele jeugdteams, het Vrouwenteam en het 45+-team van de gelegenheid gebruik maken om te laten zien wat er zoal mogelijk is op het trapveldje. Ook hier geldt: niet alleen kijken, maar ook meedoen!

Bij deze nodigen we jou als uit om deze openingsdag mee te maken. De gehele dag van 10 tot 16.00 uur ben je welkom om mee te doen of om te kijken naar alle sportieve acties. De officiële opening door wethouder Brink van de gemeente Coevorden is om 12.00 uur. Wij zouden het fijn vinden als daarvan zoveel mogelijk mensen getuige zijn.

Naast het sportieve gedeelte zal het geheel omlijst worden door tal van andere activiteiten met o.a. promotiestands, een luchtkussen, muziek en eten en drinken.

 

Graag zien we jou op zaterdag 5 september!