Jeugdafdeling vv Sleen door Bidfood voorzien van nieuwe kleding

Voorafgaand aan de bijeenkomst van het jeugdoverleg werden afgelopen woensdag door vertegenwoordigers van Bidfood Emmen  kleding uitgereikt aan de jeugdcommissie van de voetbalvereniging Sleen

 

Bidfood, een horeca groothandel met 17 vestigingen in Nederland, waaronder een in Emmen, zorgde ervoor dat de trainers van de jeugdafdeling er weer keurig opstaan in gesponsorde trainingsjacks en de leiders zijn vanaf nu te herkennen aan de polo’s met opdruk vv Sleen en Bidfood.

Namens bestuur en jeugdcommissie Bidfood bedankt voor het gul gebaar.

Namens Bidfood worden de trainingsjassen en polo uitgereikt aan een delegatie van het jeugdbestuur.

Meer goed nieuws is er te melden vanuit de jeugdafdeling. Na de winterstop zullen drie nieuwe teams worden toegevoegd in een KNVB-competitie. Een JO-8, een JO-10 en een JO-12 komen dan ook in de wei en tonen aan dat het voetbal onder de jeugd bij de vv Sleen in goede handen is. Een duidelijk compliment naar de jeugdcommissie met haar vele vrijwilligers is hier wel op zijn plek.

Wandeltocht vv Sleen overtreft alle verwachtingen

De kantinecommissie van de voetbalvereniging Sleen heeft met het organiseren van een wandeltocht met opdrachten wederom voor een zeer geslaagd evenement gezorgd. Ruim 60  deelnemers trokken onder zeer fraaie weersomstandigheden in groepen van 4 t/m 8 personen door Sleen.  Tijdens  de drie kilometer lange tocht moesten op bepaalde stations opdrachten worden uitgevoerd. Na de start vanuit de kantine mocht men zich tijdens de eerste stop buigen over een fotolijst met bekende personen uit Sleen en verre omgeving.

Vervolgens werd de route voortgezet richting een shotjestest. Vijf drankjes werden door de groepsleden genuttigd en moesten worden herkend. Een dropshotje werd door een groep als Natterman hoestsiroop geproefd en een Tequila werd door enkelen als lampolie bestempeld.

                                                                                                     

Vanuit dit verste punt van de route werd via het spijkerslaan en eiergooien de laatste opdracht, het creëren  van een bloemstuk,  uitgevoerd aan de Seendstraat. Toen alle groepen zich weer hadden verzameld in de kantine werd, alvorens de prijsuitreiking plaatsvond, nog een eindspel gehouden. Onder het genot van een drankje en andere versnaperingen werden de deelnemers nog even in de gelegenheid gesteld om hun ervaringen van de tocht uit te wisselen.

De organisatie van de wandeltocht wil alle deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid en enthousiasme.

Algemene Ledenvergadering vv Sleen woensdag 25 oktober, 19.30 uur

Uitnodiging en tevens de agenda voor de Algemene Ledenvergadering
van de vv Sleen woensdag 25 oktober 2023

Aanvang 19.30 uur in de kantine. Stukken ter inzage: vanaf 19.00 uur

 

 • Opening

 

 • Ingekomen stukken

 

 • Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 28 okt. ’22 (via mail en ter inzage

                                                                                                                                         op de vergadering)

 

 • Mededelingen

 

 • Jaarverslag secretaris (via mail en ter inzage op de vergadering)

 

 • Verslag kascommissie

 

 • Financieel Jaarverslag (wordt ter vergadering gepresenteerd en toegelicht))

 

 • Verkiezing kascommissie
  Leden: Roelie Otten (aftredend) en Jordi v.d. Bosch  Reservelid : Wim Scholten
  Er dient een nieuw (reserve)lid te worden benoemd.

 

 • PAUZE

 

 • Bestuursverkiezing

                    Aftredend en herkiesbaar: René Schepers en Aly de Vries

 

       Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de 

ledenvergadering schriftelijk aanmelden bij het DB middels

ondertekening door tenministe 10 stemgerechtigde leden.

 

 • Speerpunten seizoen ’23-‘24

 

 • Rondvraag

 

 • Sluiting

Traditionele trainingsdag met inspanning en ontspanning

Afgelopen zondag werden de spelers van Sleen 1 en Sleen 2 welkom geheten op de traditionele eerste trainingsdag ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De technische staf had een intensief, afwisselend en uitdagend programma samengesteld voor de ongeveer 25 aanwezige spelers. Enkelen daarvan hadden al een paar trainingsuurtjes meegemaakt, anderen moesten na een zomerstop van een paar weken bepaalde spiergroepen even weer in beweging zien te krijgen. Na de ochtendsessie werd er gezamenlijk een lunch genuttigd in de kantine, alvorens het voetvolleytoernooi een aanvang nam. De dag werd afgesloten met een door de technische staf voorbereide voetbalquiz.

De voorbereiding van Sleen 1 wordt deze week vervolgd met een oefenwedstrijd, uit tegen Hoogeveen (zat.), een training op de donderdag en op zondag de wedstrijd tegen Buinen voor eigen publiek. Sleen 2 heeft de oefenwedstrijd tegen Weiteveense Boys van a.s. donderdag i.v.m. onderbezetting moeten verplaatsen naar 31 augustus. Wel zal er op dinsdag en donderdag worden getraind door de 2e selectie.

 

 

 

Verbazing en verdriet om brandstichting bij vv Sleen

De afgelopen week is er op veld 3 van de voetbalvereniging Sleen sprake geweest van brandstichting. Op meerdere plekken op het veld zijn grote brandplekken en gaten te zien. Naast verbazing is er vooral ook het verdriet om datgene wat door een stel onnozelen heeft plaatsgevonden. Week in, week uit zijn  vrijwilligers van de vereniging bezig om de accommodatie er  in topconditie uit te laten zien.  Het is met name voor hen dan ook zeer pijnlijk om geconfronteerd te worden met deze vorm van vandalisme. Het is niet de eerste keer dat er juist op het achterste veld dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Het bestuur van de vv Sleen gaat er vanuit dat deze brandstichting een eenmalige gebeurtenis is en het zal er i.s.m. de politie alles aan doen om dit soort praktijken in de toekomst middels extra surveillance en camerabeelden een halt toe te roepen. Het onderzoek naar het vernielen van het veld is gaande en eventuele betrokkenen kunnen zich via een van de bestuursleden op eigen initiatief melden. Ook eventuele getuigen wordt gevraagd om contact op te nemen met iemand van het bestuur of via secretariaat@vvsleen.nl

Sleen start met nieuwe technische staf aan seizoen ’23-’24.

Vanwege het vertrek van hoofdtrainer Sander Blaauw is de TC van de voetbalvereniging Sleen  op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat voor de begeleiding en coaching van de 1e selectie voor het seizoen ’23-’24 en mogelijk daaropvolgende jaren.

In de persoon van de 41-jarige  Harjo van der Valle ziet het bestuur van de 3e-klasser een ambitieuze oefenmeester die in staat moet zijn om de prima eindklassering, een zesde plek, van het afgelopen seizoen minimaal te evenaren. Het arbeidsverleden als trainer ligt voor Van der Valle in Borger, bij EEC en bij Twedo. De afgelopen drie jaren was hij roerganger bij VCG uit Geesbrug. De enthousiaste inwoner van Borger heeft aangegeven graag verder te willen werken aan het collectief van de selectie en hij zal dan ook dankbaar gebruik willen gaan maken van de ervaring van een aantal geroutineerde spelers, die i.s.m. de technische staf,  in staat moeten zijn het aanwezige talent van de jongere garde te laten doorontwikkelen..

 

Eveneens zeer content is het bestuur van de vv Sleen met het vastleggen van assistent-trainer Richard Nieborg. Na verbintenissen met Twedo, DSC ’65, Witteveense Boys ‘87 en SC Erica keert de 47-jarige inwoner van Sleen na ruim elf jaar weer terug op het oude nest waar zijn trainerscarrière ooit begon als jeugdtrainer, assistent-trainer in de periode van Henk Reuvers en eindverantwoordelijke van de toenmalige zaterdagtak van de vv Sleen.

 

Vanaf half augustus begint voor de selectie de voorbereiding op het nieuwe seizoen, om vervolgens in het eerste weekend van september aan te treden voor de eerste wedstrijd van de bekerronde. Vanaf eind september begint voor een bijna compleet gebleven keurkorps de competitie. Alleen Dami Gerding heeft te kennen gegeven, i.v.m. een jaartje Amerika, voorlopig het rood-wit niet meer om de schouders te dragen. Aangezien verzorgster Helen Bruinsma  te kennen heeft gegeven te stoppen met haar activiteiten is het bestuur nog op zoek naar een sportmasseur/verzorger voor de senioren die de medische staf kan versterken. Nadere info inzake deze vacature is via secretariaat@vvsleen.nl te verkrijgen.