Nieuws


VV Sleen neemt afscheid van financieel hart van de club

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vv Sleen werd jongstleden vrijdag afscheid genomen van Michel van Everdingen en Ferdi Berends. Gezamenlijk waren zij de laatste jaren verantwoordelijk voor de financiele transacties en de contributie-inning binnen de vereniging. Michel maakte als penningmeester deel uit van het bestuur en vanuit die functie onderhield hij de contacten met de gemeente, de provincie, de KNVB en overige instanties. Dat netwerk kwam hem ook goed van pas bij het realiseren van de aanleg van het in september officieel geopende sport- en speelterrein op de accommodatie van de vv Sleen. Michel laat een financieel gezonde vereniging achter zich en voor zijn opvolger Rene Schepers ligt, zoals hij het zelf aangeeft, de lat behoorlijk hoog om het penningmeesterschap van Michel op zijn minst te evenaren.

Ferdi heeft als boekhouder er behoorlijk wat seizoenen voor gezorgd dat de financiele huishouding van de club ook goed in de boeken is terechtgekomen en dat de jaarlijkse controles door de kascommissie met een minimale pennenstreek kon worden uitgevoerd.

De vereniging is Michel en Ferdi veel dank verschuldigd en voor de club is het mooi om te horen dat beide heren hebben aangegeven (op de achtergrond) best nog wel wat voor de vv Sleen te willen gaan betekenen.