Nieuws


Van het bestuur

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters van de vv Sleen

Op donderdag 12 maart kwam, na de persconferentie van minister-president Mark Rutte, het leven in Nederland er totaal anders uit te zien. Het corona-virus houdt ons sindsdien in een onzekere greep, en maatregelen voortvloeiend uit de bijna-lockdown hebben behoorlijk wat impact op ieders dagelijks leven.

Sportief
In het verlengde van de overheidsmaatregelen heeft de KVNB in een vroegtijdig stadium besloten om alle competities in het amateurvoetbal stil te leggen en dit seizoen ook niet meer te gaan beëindigen.
Dat is zeer zuur voor teams die er met het oog op een eventueel kampioenschap heel goed voor stonden op de ranglijst. Ons eerste elftal draaide lekker mee in de 2e periode en had dus eventueel nacompetitie kunnen gaan spelen voor een plek in de 3e klasse. Maar denk ook aan al die jeugdteams die net weer waren begonnen met de eerste wedstrijdenreeks in de Voorjaarscompetitie. Vervelend is het ook voor de jeugdige deelnemers aan de FC Emmen Streetleague dat hun activiteit zo abrupt tot een einde is gekomen en zekers ook voor de enthousiaste mensen van de Keepersschool Noord, hun Voorjaarsprogramma van het aanleren van de fijne kneepjes van het keepersvak moest ook al na twee sessies stoppen. Het is echter niet anders en we leveren op dit moment allemaal offers om de meest kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen

Financieel
Het besluit om niet meer in groepen bij elkaar te komen en om activiteiten stil te leggen, werd net uitgesproken voor een weekend waarin er voor de vv Sleen net allerlei leuke zaken op de agenda stonden: een kaart- en dartavond op 13 maart, een door de Club van 100 georganiseerde pubquiz op 14 maart en de derby Sleen 1 – KSC 1 als leuke afsluiter. Door het wegvallen van alleen al die inkomsten uit dat ene weekend komen we als club wel in een financieel lastige situatie terecht. Ook het niet doorgaan van het succesvolle Herman brood-toernooi is zowel voor hoofdsponsor, organisatie en al die deelnemers een fors gemis. Voor de mensen van de kantinecommissie zijn de druiven ook echt zuur: met een gigantisch enthousiasme is er gewerkt om de kantine zowel als onderkomen, maar ook door het organiseren van activiteiten, weer een stuk aantrekkelijker te maken voor leden en supporters. Echter, de rooskleurige financiële tussenstand van begin maart, krijgt voor de rest van het seizoen geen vervolg.
Gelukkig lijken er vanuit de KNVB, ING, gemeente en het rijk wel allerlei initiatieven te ontstaan die ons iets tegemoet kunnen komen, maar het neemt niet weg dat een groot deel van onze vaste lasten wel door blijven gaan. We doen dan ook een beroep op onze leden om de contributies gewoon te blijven betalen en niet nu stop te zetten. We zijn een vereniging en dat betekent dat we er voor elkaar moeten zijn in voor- en tegenspoed. We vragen dan ook begrip aan die leden die, ondanks de actie-loze periode, voor een vrijwilligersvergoeding in aanmerking komen. Mogelijk dat we met elkaar kunnen komen tot een nette oplossing.

Sponsoren
Onze nieuwe sponsorcommissie bestaande uit Marjanne, Chris en Jacques is begin dit jaar zeer voortvarend van start gegaan om weer structuur in de sponsoraangelegenheden te krijgen. Daarbij worden ze in hun enthousiasme helaas geconfronteerd met voor een heleboel bedrijven beperkende maatregelen, waardoor een terughoudendheid om verplichtingen aan te gaan als (nieuwe) sponsor zeer logisch is. Toch hopen we dat onze huidige sponsoren de moeite nemen om in gesprek te gaan met de commissie en dat potentieel nieuwe sponsoren de moeite nemen om ons als vereniging de kans te geven nieuwe geldbronnen aan te boren. Voor ons als leden van de vv Sleen is de huidige vervelende periode ook een uitgelezen mogelijkheid om bij onze sponsoren zaken aan te schaffen, te bestellen of te kopen. Voor die bedrijven die tijdelijk verplicht hun zaak hebben moeten sluiten, zal er licht aan de horizon zijn en daarbij is het goed om te beseffen dat onze leden hen ook in de toekomst tot steun kunnen zijn. Vanaf deze plaats willen we onze sponsoren en hun medewerkers veel sterkte toe wensen in deze bizarre tijd.

Voortgang
Het is onnatuurlijk stil op onze accommodatie. De o zo vertrouwde geluiden die je op een trainingsavond hoort of die je in het weekend meemaakt zijn al een paar weken verleden tijd en die stilte zal ook zeer zeker tot begin mei voortduren. Op de achtergrond zijn we als bestuur wel met allerlei dingen bezig; zo zijn we zeer gelukkig met het feit dat we net voor de afkondiging van de coronamaatregelen Esra en Wout bereid hebben gevonden om volgend seizoen het hoofdtrainerschap op zich te gaan nemen, de mensen van de jeugdcommissie zijn bezig met het samenstellen van de teams voor het seizoen ’20-’21 en het vastleggen van trainers en leiders. Ook de gesprekken met onze verzorgers over verlenging van hun overeenkomsten zullen binnenkort gaan plaatsvinden. In de kantine zijn de werkzaamheden aan het verlaagd plafond boven de bar bijna klaar en ook de werkzaamheden rondom het sport- en speelterrein vorderen gestaag. Met elkaar hopen we aan het eind van dit seizoen toch nog een feestelijke bijeenkomst te kunnen organiseren t.g.v. de opening van het multifunctioneel sportveld.
De groenploeg heeft net op tijd de snoeiwerkzaamheden op en rondom het terrein kunnen afsluiten en deze vrijwilligers zitten nu even op de maandagmorgen te wachten op de dingen die komen gaan. Want er staan behoorlijk wat zaken te gebeuren. Vanaf 28 april zal ons hoofdveld een grondige renovatie ondergaan: de grasmat en onderliggende bodemlaag zal worden verwijderd en ervoor in de plaats komt een duurzame lavalaag waarop de graszode zich makkelijker kan vestigen en ook langer in goede staat blijft. Rondom het veld zullen masten verschijnen met ledverlichting en hopelijk kunnen we ook nog wat (subsidie)geld besteden aan het plaatsen van een nettere omheining. Het trainingsveld en veld 2 zullen in het komend seizoen groots worden aangepakt.
Als bestuur spreken we de wens uit dat iedereen de komende periode in goede gezondheid doorkomt: het is belangrijk dat we naar elkaar omkijken en dat we na deze vervelende periode in staat zijn om met volle kracht de draad weer op te pakken, zodat we weer volop kunnen genieten van onze mooie voetbalsport en van onze mooie vereniging.

Bestuur voetbalvereniging Sleen