Nieuws


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 29 oktober nodigen we leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden uit om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering van VV Sleen

De financiele verslagen liggen vanaf 19.30 ter inzage in de kantine. Leden die niet fysiek aanwezig kunnen of willen zijn kunnen op een nader te bepalen tijdstip voorafgaand aan de ALV inzicht verkrijgen in de financiele huishouding van de vereniging.  Wil jij de financiele verslagen, buiten de ALV om, inzien dan graag even een berichtje naar  penningmeester@vvsleen.nl

De agenda en verslag van ALV 2020 en jaarverslag 2021 zie bijlage
Aanvang 20.00 uur in de kantine.

Verslag ledenvergadering vv Sleen 26112020

Jaarverslag secretariaat voetbalvereniging Sleen 2021

Agenda ledenvergadering 2021