Nieuws


Mededelingen betreffende voortgang seizoen ’19-’20 en opstart seizoen ’20-‘21

Het bestuur, de jeugdcommissie en de TC van de vv Sleen hebben in gezamenlijkheid besloten om de komende periode niet meer te gaan gebruiken voor het herstarten van de trainingen voor de oudste jeugd en de senioren. Aan de ene kant zeer spijtig natuurlijk, maar aan de andere kant moet eerlijkheidshalve ook gezegd worden dat er in onze optiek toch te veel belemmerende factoren aan het verantwoord herstarten van de trainingen voor de genoemde groepen vastzitten. Volgens ons is het beter om vanaf half augustus de voorbereidingen voor een nieuw seizoen op een goede manier te starten, dan om nu halfslachtig een soort van bezigheidstherapie voor voetballers aan te bieden. De laatste weken zien we gelukkig een versoepeling van de gemeentelijke en ministeriële protocollen en de verwachting is dat deze zich voort zullen gaan zetten op het moment dat wij er met elkaar goed mee om kunnen blijven gaan.
Gelukkig heeft onze jongste jeugd en de Keepersschool de laatste periode toch de gang naar ons sportpark kunnen maken en daarbij is een compliment op zijn plaats voor zowel spelers, ouders/verzorgers en trainers voor het opvolgen van de door het vv Sleen opgesteld protocol. De laatste trainingen voor onze jongste jeugd vinden plaats op maandag 8 en woensdag 10 juni.

Zomerstop
In de periode van 11 juni t/m 7 augustus zal ons sportpark gesloten zijn. In de eerste periode van de zomerstop zal er onderhoud plaats gaan vinden aan veld 2, 3 en trainingsveld en krijgt het pas ingezaaide gras op het hoofdveld de kans om tot groei te komen. Inmiddels heeft de groenploeg haar activiteiten rondom de accommodatie weer opgepakt en samen met hen zullen we er alles aan gaan doen om het sportpark bij de start van de nieuwe competitie er weer tip-top uit te laten zien. Inmiddels is ook de vergunning voor het plaatsen van 6 LED-lichtmasten rondom het hoofdveld verstrekt en de financiering ervan zit op dit moment in de afrondende fase.

Multifunctioneel sport- en speelterrein.
De werkzaamheden op en rondom het sport- en speelterrein voor de kantine laten steeds meer de contouren zien van wat het uiteindelijk zal gaan worden. Tegelpaden zijn aangelegd, het kunstgras is op maat gesneden en van belijning voorzien, het hekwerk is geplaatst en jonge aanplant gaat zijn best doen om het terrein een fraaie aanblik te geven. De verwachting is dat de oplevering spoedig gaat plaatsvinden, zodat we aan het begin van het nieuwe seizoen een klein feestje kunnen gaan vieren ter gelegenheid van de officiële opening.

Seizoen ’20-‘21
De jeugdcommissie en de TC zijn op dit moment nog druk bezig met de indeling van de teams voor het komend seizoen. Voor 15 juni verwacht de KNVB onze teamopgave en we hopen echt dat we het aantal teams op peil kunnen gaan houden of zelfs met een team kunnen gaan uitbreiden. De jeugdcommissie zoekt nog enkele enthousiaste personen voor het geven van een training aan een jeugdgroep. Belangstellenden  kunnen zich aanmelden bij de jeugdcommissie of bij de TC. Daarnaast willen we graag een ervaren trainer voor het opbouwteam op de zaterdag.

Een aantal jonge seniorleden heeft te kennen gegeven te willen stoppen met voetbal bij de vv Sleen, maar we hopen juist deze groep op zaterdag 6 juni tijdens een bijeenkomst ervan te overtuigen om, ondanks studie elders, in het weekend bij Sleen een wedstrijdje te gaan voetballen met de kameraden uit het dorp.