Nieuws


Jeugdleiders en -trainers vv Sleen via Route 34 naar de top.

Eigenaar Ronald Grevink van Route 34 en de Pizza & Pasta Bar, allebei te Erm, heeft de leiders en trainers van de jeugdafdeling van de vv Sleen voorzien van all-seasonjacks. Door deze gulle gift staat het jeugdkader weer goed herkenbaar op en rondom de velden. Namens bestuur, jeugdcommissie en leden onze hartelijke dank voor deze sponsorbijdrage.

Op de foto overhandigt bestuurslid Alex Witting na het jeugdoverleg de jacks aan de leiders.