Nieuws


Jaarverslag secretaris seizoen ’19-’20

Jaarverslag secretariaat voetbalvereniging Sleen seizoen ’19-’20.

Na een viertal jaren zonder seniorenvoetbal op de zaterdag wordt er m.i.v. dit seizoen weer gestart met een jeugdig opbouwteam ter aanvulling op de zondagselecties. Het in de competitie brengen van dit team gaat ten koste van een JO19, maar zorgt wel voor behoud van een aantal leden die anders de vereniging zouden hebben verlaten. In de persoon van Esra Philips voorziet het bestuur in het aanstellen van een gediplomeerd trainer om zo ook het belang van dit team naar iedereen te onderstrepen. Dat het in het leven roepen van wederom een team op de zaterdag van grote waarde is geweest voor de vereniging blijkt o.a. uit de geweldige bereidheid van veel spelers om ook de teams op de zondag te versterken op die momenten dat zich daar personele problemen voordoen. Daarnaast is het voor de vereniging in totaliteit zeer waardevol gebleken dat er weer wat meer ‘reuring’ op de zaterdagmiddag is.

Najaar

De zondagselectiespelers kregen in de persoon van hoofdtrainer Bart Otten een opvolger van de naar CSVC vertrokken Reinoud Haak. Met Wout Feijen als assistent en Nordin Hoving als leider. Dagmara Kukula en Erik Bos maakten als verzorgers het begeleidingsteam compleet. Het eerste kende een zeer moeizame start van de competitie en er werden maar mondjesmaat punten bij elkaar gesprokkeld. Als degradant uit de 3e klasse was een plek in het bovenste gedeelte van het linkerrijtje verwacht, maar dat was eind november, na een zeer dramatische wedstrijd bij DSC ’65, niet het geval. Gelukkig bracht de maand december met drie overwinningen (Bargeres, Balkbrug en VIOS) op rij de ommekeer en kon toch zonder degradatie-angst de winterstop worden opgezocht. Het tweede en derde elftal presteerden in de eerste seizoenshelft naar behoren. Met Lars Bos als opvolger van het gestopte duo Hidding/Berends zag Sleen 2 zich, net als Sleen 1 overigens, al in de poulefase uitgeschakeld worden voor de beker. Gelukkig werden in het verloop van de competitie wel een paar aansprekende resultaten behaald op de zondagochtend. Dat gold ook voor Sleen 3. De selectie van de leiders Rieks Reinders en Wim Scholten streden tot aan de winterstop mee voor de titel van “Herbstmeister”. In de najaarscompetitie op vrijdag waren ons Vrouwenteam en 45+-team actief. De dames/meiden deden het uitstekend en de vrijdagavondsessie op ons eigen sportpark werd een zeer gezellige happening aangezien aansluitend de Karaoke-avond plaatsvond in de kantine.  De selectie van het 45+-team kwam met een in de breedte versterkt team zeer goed voor de dag en dat resulteerde dan ook in een aantal zeer aansprekende resultaten met uiteindelijk een kampioenschap als beloning. Helaas voor de Vrouwen en de 45+ kon de Voorjaarscompetitie niet plaatsvinden i.v.m. de Corona-perikelen.

Winterstop

Tijdens de winterstop vond het traditionele Protos-Weering zaalvoetbaltoernooi plaats. Sleen kon hierin geen belangrijke rol van betekenis spelen en de spelers en staf kwamen na de eerste ronde niet voor bij de eerste 50 en moesten zich vervolgens tevreden stellen met deelname aan een zeer gezellig verlopen en goed georganiseerd snerttoernooi in de eigen sporthal. Aangezien de winter niet echt vat kreeg op ons polderlandje kon de competitie voor de A-categorie eind januari alweer worden hervat.

Voorjaar en Corona

Een geweldige kick-off na de winterstop in Gasselternijveen. Met een 1-8 overwinning werd de plaatselijke trots (staande op plek 4!) afgedroogd. Helaas kreeg dit resultaat geen positief vervolg in de stormachtige derby tegen vv Sweel. Interim-consul Roelie Otten vond op de 16e februari geen aanleiding om het veld af te keuren, terwijl om ons heen alles werd afgelast, lieten we sportief gezien de punten aan onze buren, maar de vele toeschouwers zorgden wel voor een goed financieel resultaat in de wedstrijd- en kantineopbrengst. Terwijl langzamerhand in Europa Covid19 greep kreeg op de maatschappij, werden ook in de B-categorie en bij de jeugd nog enkele wedstrijden in de voorjaarscompetitie afgewerkt. Geruchten dat ook Nederland en Drenthe binnenkort aan de beurt zouden zijn, werden waarheid toen na afloop van de wedstrijd Sleen – Schoonbeek (2-0) ons het nieuws bereikte dat een inwoner van de gemeente Coevorden positief getest was op Corona. Op 12 maart werd bekendgemaakt dat Nederland op “slot” ging. Heel zuur voor onze club omdat we net een geweldig weekend in het vooruitzicht hadden met een door de Club van 100 georganiseerde pubquiz in de kantine en de thuiswedstrijd tegen KSC. Geluk hadden we wel met de droge worsten-actie. Net voordat de Corona-maatregelen van kracht werden, hadden vele jeugdleden en senioren hun beste beentje voorgezet om zoveel mogelijk droge worsten aan de man te brengen.

Uiteindelijk nam de KNVB het besluit om per direct alle competities af te breken en geen promotie- en degradatieregeling toe te passen. Later kwam men daar toch op terug door per klasse een enkele ploeg door te laten stromen naar een hoger niveau.  De landelijk ingestelde maatregelen om het Corona-virus in te dammen zorgden voor een ongekende rust op ons sportpark; geen wedstrijden, geen trainingen, geen vergaderingen, geen Herman brood-toernooi, geen FC Emmen Street League finale en geen gezellige seizoensafsluiting. Gelukkig mocht onze jongste jeugd (t/m 12 jaar) onder strikte voorwaarden vanaf begin mei weer het trainingsveld betreden, maar voor de senioren en oudste jeugd was het seizoen ’19-’20 zeer onbevredigend tot een eind gekomen.

Sport- en speelterrein

Na bijna anderhalf jaar voorbereiding vond op 9 oktober een belangrijk moment plaats voor de werkgroep Sport- en speelterrein Sleen bestaande uit vertegenwoordigers van de handbalvereniging Exito, de volleybalclub Sleen, de speeltuinvereniging Kindervreugd, Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn en de voetbalvereniging Sleen.  In het bijzijn van wethouder Joop Brink en gedeputeerde Henk Jumelet mocht regievoerder Michel van Everdingen officieel de cheque ontvangen vanuit het Leaderfonds. Daarmee was het financieel plaatje rond voor de aanleg van het multifunctioneel veld nabij de kantine. Nadat de benodigde vergunningen waren afgegeven door de gemeente konden in maart de werkzaamheden een aanvang nemen. Onder aanvoering van hoveniersbedrijf Rabbers en loonbedrijf Snoeijing hebben vele vrijwilligers er voor gezorgd dat er uiteindelijk een geweldig mooi speelcomplex is ontstaan waar jong en oud veel plezier aan kunnen gaan beleven.

Kwaliteitsimpuls en sport- en preventieakkoord gemeente Coevorden

In dit seizoen is een start gemaakt met investeringen vanuit het budget dat de gemeente Coevorden beschikbaar stelt t.b.v. een kwaliteitsimpuls van de buitensportaccommodaties van een twaalftal sportverenigingen (voetbal, korfbal en hockey). Nadat diverse onderzoeken hadden plaatsgevonden op ons sportpark werd n.a.v. de rapporten besloten om te kiezen voor een grondige renovatie van het hoofdveld en voor een groot onderhoud van het trainingsveld en veld 2. Het hoofdveld werd eind april over de kop gegooid en uiteindelijk voorzien van een lava-onderlaag met bijbehorend verbeterd drainagesysteem. Dit zogenaamd O2-veld kreeg vervolgens de tijd om na het inzaaien op sterkte te komen. Dit verliep echter niet probleemloos, omdat op een bepaald moment onkruid het jonge gras dreigde te overwoekeren. Na bemiddeling tussen onze voorzitter en de aannemer/leverancier is uiteindelijk gekozen voor een extra bemestingsronde, het “verknippen” van het onkruid en het bijzaaien van de kale plekken en daarmee werd voorkomen dat het veld voor een tweede keer in korte tijd over de kop zou moeten. Gekoppeld aan de renovatie van het hoofdveld werd ook besloten om het hoofdveld te voorzien van wedstrijdveldledverlichting zodat we in de toekomst ook officiële wedstrijden kunnen gaan voetballen in de avonduren met een door de KNVB goedgekeurde veldverlichting. Het groot onderhoud van het trainingsveld en veld 2 staat gepland in het voorjaar/zomer van het komende kalenderjaar. Daarnaast wordt binnen de kwaliteitsimpuls vanuit de gemeente ook aandacht geschonken aan de toegankelijkheid van het sportpark en de bijbehorende gebouwen.

Om van de gemeente Coevorden, en dan met name de inwoners, een gezonde gemeente te maken werd in november een opstart gemaakt om te komen tot een akkoord tussen gemeente en verschillende organisaties (sportclubs, maatschappelijke organisaties, bedrijven e.d.) op het gebied van sport en gezondheid. De aftrap vond plaats in november met een bijeenkomst in het gemeentehuis en in februari traden wij als gastheer op voor zo’n vijftig personen afkomstig uit de verschillende branches. Uiteindelijk is gekozen voor een zestal speerpunten waar we vanaf het najaar 2020 mee aan de slag gaan. De vv Sleen gaat zich m.n. bezighouden met de ambities “Vitale sport- en beweegaanbieders” en “Sport, preventie en onderwijs”.

Kantinezaken

Het bestuur heeft n.a.v. een dalende lijn in de kantine-opbrengsten gemeend de kantinecommissie van nieuwe impulsen te voorzien en om te gaan werken met een groep van vaste kantinemedewerkers op de donderdagavond en in het weekend. Daarnaast wordt op de zaterdagochtend nog gebruik gemaakt van ouders/verzorgers van de verschillende jeugdteams om onze vaste medewerker Wout Slot te ondersteunen. Er ging een streep door de openstelling van de kantine op de dinsdagavond. Met een aantal door de kantine- en activiteitencommissie georganiseerde thema-avonden, zoals Karaoke en Kleintje Carnaval, werd niet alleen gezorgd voor een prima omzet, maar ook voor een stuk onderlinge verbondenheid en gezelligheid. Daarnaast werd de laatste speeldag voor de winterstop, Sleen – VIOS, gebruikt voor het nuttigen van een overheerlijk stamppottenbuffet en m.m.v. DJ Otzi (Leon Berens) werd het mede door de aanwezigheid van de VIOS-selectie een zeer geslaagde happening.

Om de uitstraling van de kantine wat te vergroten werd het plafondgedeelte boven de bar voorzien van een verlaagde ombouw en de Club van 100 schonk ons een mooie lounge-bank. Dat er af en toe meer gebeurt bij de vv Sleen bleek wel op zondag 17 november. Een explosie van een koolzuurfles zorgde voor veel ravage en schade, maar gelukkig bleef groot persoonlijk letsel uit. Heel jammer voor de enthousiaste kantinecommissie was dat halverwege maart de kantine gesloten moest worden en dat de positieve lijn v.w.b. inzet en omzet geen vervolg kon krijgen in de voor een vereniging belangrijke maanden in het voorjaar.

Sponsorcommissie

Een drietal leden heeft het aangedurfd om de handschoen op te pakken betreffende het nieuw leven inblazen van het sponsorbeleid binnen de vereniging. De laatste seizoenen was dat wat in het slop geraakt en voor een vereniging belangrijke inkomsten lieten we liggen. De commissie ging voortvarend van start, ondanks het feit dat veel bedrijven moeite hadden om het hoofd boven water te houden vanwege Covid-19, slaagden ze erin om toch (nieuwe) contracten aan te gaan. Daarnaast zorgde de commissie ervoor om in de voetballoze periode een actie met verenigingsshirts op touw te zetten om zodoende de kas te spekken.

Slot

In dit door Corona geteisterd seizoen heeft de vereniging laten zien dat het met behulp van vele vrijwilligers in staat is geweest om de accommodatie, de kantine, de kleedkamers en de naaste omgeving van nieuwe impulsen te voorzien. Dat geeft hoop voor een rooskleurige toekomst en wij willen dan ook al onze medewerkers en vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet en we spreken de verwachting uit dat we met elkaar ervoor zorgen dat prestatie, plezier en sportiviteit bij de vv Sleen in goede balans tot uitvoer worden gebracht.

Namens het bestuur,

Aiko Streunding, algemeen secretaris