Nieuws


Corona-update 29 september

Het dagelijks bestuur heeft n.a.v. de onlangs aangekondigde maatregelen om de verspreiding van het Corana-virus tegen te gaan enkele aanpassingen moeten doen in het tot dusver gevoerde beleid. Aangezien binnen onze vereniging er op dit moment 1 spelend lid positief is getest en enkele leden nog in afwachting zijn van een testuitslag, kunnen wij binnen de club niet zorgvuldig genoeg zijn om het virus in te dammen.

Vanaf vandaag gelden de volgende besluiten:

  • de kantine blijft in ieder geval gesloten  t/m 20 oktober
  • er worden geen toeschouwers toegelaten bij de te spelen wedstrijden: dit geldt zowel voor de jeugd als ook de senioren
  • bij trainingen geen ouders/verzorgers op of naast het veld
  • bij klachten blijf je thuis.

Verder adviseren wij onze spelende leden:

  • in trainingskleding richting sportcomplex te gaan
  • na afloop van een training/wedstrijd thuis te douchen
  • neem een eigen drinkfles of bidon mee
  • bij instructie of uitleg van een oefening de 1.5 meter-afstand in acht te nemen
  • bij vervoer naar uitwedstrijden met mondkapje in de auto of alleen met eigen gezinsleden in de auto plaats nemen.

Aangezien bepaalde ontwikkelingen zich snel opvolgen, willen we onze website hanteren als belangrijkste informatiebron. Is er teamspecifieke of leeftijdsgebonden informatie dan zal  dit via de gebruikelijke kanalen worden gecommuniceerd

Bij de wedstrijden van de jeugd zal Wout Slot namens de vereniging het aanspreekpunt zijn betreffende kleedkamer- en veldindeling. Daarnaast zal Wout de ranja- en theevoorziening tijdens de pauze van de wedstrijden op zich nemen.

Met elkaar moeten we ervoor proberen te zorgen dat we onze wedstrijden in competitieverband kunnen blijven spelen. We doen daarom dan ook een beroep op ieders gezond verstand en verantwoordelijkheid. Alleen dan zijn we in staat om mogelijk vanaf 20 oktober weer tot een versoepeling van de bovenbeschreven maatregelen te komen.

Bestuur vv Sleen