Nieuws


Corona-update 2 oktober

Na contact met de GGD en KNVB  hebben we als bestuur van de voetbalvereniging te horen gekregen dat uit het bron- en contactonderzoek door de GGD niet is gebleken dat de twee met Corona besmette personen in nauw contact zijn geweest met overige leden van de vereniging. Beide personen hebben zelf ook aangegeven dat er vanuit het onderzoek geen aanleiding is om het sportpark op “slot” te gooien. In het geval van persoon 1 gaat het om een laatste bezoek aan onze accommodatie op 13 september en de andere op 22 september. Beide mogen hun normale activiteiten dit weekend weer gaan hervatten, omdat ze inmiddels klachtenvrij zijn. Van de andere geteste stafleden en spelers  met (lichte) klachten zijn inmiddels ook de uitslagen bekend en deze hadden allen een negatief resultaat.

Als bestuur en jeugdcommissie willen we het komend weekend de wedstrijden “gewoon” door laten gaan volgens de richtlijnen zoals die vanuit het RIVM en KNVB zijn voorgeschreven n.a.v. de laatstgehouden persconferentie. Vanuit bestuur en JC zullen vertegenwoordigers tijdens de wedstrijddagen aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden tijdens deze uitzonderlijke situatie.

Op dit moment werken we binnen de vv Sleen met een Corona-appgroep met daarin vertegenwoordigers vanuit bestuur, jeugdcommissie en leiders/trainers, zodat we adequaat kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen binnen onze vereniging. Spelers en begeleiders willen we op het hart drukken om hun eigen gezondheidssituatie de komende tijd goed in de gaten te houden  en in ieder geval bij klachten het sportpark niet te bezoeken.

Daarnaast het verzoek aan de senioren om bij kleedkamergebruik zich zoveel mogelijk te verspreiden en om, na een training of wedstrijd, niet als groep op de accommodatie te blijven hangen.

Bij een eventuele wedstrijdbespreking mag gebruik worden gemaakt van de bestuurskamer en indien gebruik wordt gemaakt van de verzorgersruimte wordt geadviseerd om deze met mondkapje te betreden. Beide verzorgers, Dagmara en Erik, zullen vanaf vandaag, een mondmasker dragen bij het behandelen van geblesseerde spelers.

Betreffende het vervoer van en naar uitwedstrijden geldt voor ouders van jeugdspelers dat zij als “begeleider” worden gezien en dat zij vanuit die functie de wedstrijd van het team van zoon of dochter mogen bekijken (in totaal max. 4 ouders). Overige ouders zijn niet welkom.

Vooralsnog laten wij trainingen en wedstrijden zoveel mogelijk doorgaan. Voor wat betreft de jeugd hebben wij een gigantisch groot vertrouwen in onze jeugdleiders en – trainers en wij willen dan ook ouders/verzorgers verzoeken om hun kind de ruimte te geven om lekker te trainen en/of te voetballen.

Bestuur en JC vv Sleen