Nieuws


Corona-update 15 december

N.a.v. de toespraak van minister-president Mark Rutte van 14 december heeft het dagelijks bestuur van de voetbalvereniging Sleen enkele besluiten genomen die voor de komende periode gaan gelden:
–  het sportpark gaat in ieder geval dicht van 18 december tot en met 19 januari. Voor de senioren geldt al
    een no-go vanaf 15 december.
–  in die periode van 15 dec. t/m 19 januari mogen er ook geen vergaderingen of bijeenkomsten worden
    georganiseerd op of rondom de accommodatie.
–  alle zaalvoetbalactiviteiten in bovengenoemde periode (voor jeugd en senioren) gaan niet door.
Helaas dus geen ballen- en bollentoernooi, geen snerttoernooi en ook geen dartevenement.  Het is niet anders. Als bestuur van de vv Sleen hopen we dat onze leden zoveel mogelijk gehoor gaan geven aan de oproep van de regering om het aantal contacten zo beperkt mogelijk te houden en om de reisbewegingen te minimaliseren.  Door het opvolgen van die verantwoordelijkheid moet het mogelijk zijn om elkaar straks in het voorjaar weer bij trainingen en wedstrijden te ontmoeten.