Nieuws


Agenda leden Jaarvergadering 2019 VV Sleen

Geachte leden van VV Sleen,

Namens het bestuur nodigen wij alle leden van voetbalvereniging Sleen uit voor onze leden jaarvergadering op vrijdag 25 oktober 2019 aanvang 20.00 uur.
De agenda is bijgevoegd als bijlage. Jaarverslagen zowel financieel als van de bestuurstafel liggen voor de vergadering ter inzage.
Agenda ledenvergadering 2019